Noko smart og noko rart

men alt is art

Orsak, orsak, orsak

No som eg hev gjort noko so dumt, skal eg vera snøgg. Eg skal ikkje spara eller halde orsakingane for meg sjølv: Orsak. Til alle de som heilt sikkert er veldig sint på meg: Orsak, og orsak til resten av dykk au. Til de som ikkje hev lese «artikkelen» nedanfyre: Orsak for at eg gløymde å takka og skriva om hann som fann opp sjokolademjølki.

So det skal eg gjera no:

Tenk å vere so genial å finna på noko slikt som å blanda mjølk og sjokolade! Me kann sjølvsagt vera etterpåklok og seia at «det er ikkje så hardt på finna på?» Men det synar berre kor lite du skjønar av kor vanskeleg det er…var. Det ligg nemleg mykje arbeid bak eit slikt produkt.
Fyrst so må det vera nokon som hev lyst på noko nytt
So må hann finna noko å laga – som er annleis, men ikkje skremmande
-der er den mange blindvegar, til dømes viss hann heng seg opp i å blanda jordbær og mjølk
-Hann må hava noko vettugt å blanda i hop, det er ein ganske hard prosess i seg sjølv
Det må vera noko godt, men au noko enkelt – genialt enkelt. Eg kann tenkje meg at hann sat ein dag attmed kjøkkenborda og smakte på vatnet hann hadde fyllt i glasa. Det hadde jo vore genialt; blanda smak – god smak – med vatn. Tydlegvis vart ikkje det noko tess. Då vart det mjølk. Blanda med: Eple? Nei. Banan? Nei. Mango? Nei. Jordbær? Nei. Sjokolade? Nei. Vassmelon? …Jo, sjokolade! Og der var blandingi av sjokolade, mjølk, kjerleik og genialitet eit faktum.

-Vel, det kann jo tenkjast at hann berre var nyfiken medan hann sat og åt sjokolade og drakk mjølk. Kanskje hann låg so godt i sofaen at hann ville reisa seg færreast mogeleg gongar, og difor blanda hann det for å ta «tvo i ein»

-Eller so kann hann hava vore uheldig å misst ein sjokoladebit medan hann hadde handa yver mjølkegalset på veg til munnen.
Men dette er ugenialiserande grunnar, so me held oss til den fyrste.

Uansett, hyllane i butikken vart sjøkvsagt raskt tomme, av di hann kunne ikkje laga so mykje sjokolademjølk heime på kjøkkena sitt.

Sjokol Ademjølk, heitte han sikkert, noko slikt i alle fall. Difor kalla han produket sjokolademjølk, den æra hadde hann fortent. Å kalla sjokolademjølki for sjokolademjølk.

Eg vil berre seie: Orsak, orsak, orsak.

Eg ville berre nemne det…

16/06/2009 Posted by | Afghanistan, Gamalhende | | Kommenter innlegget