Noko smart og noko rart

men alt is art

Det kurerer alt

Som kjend kurerer Ali Kaffe gruff, ikkje det at eg veit kva «gruff» er eller kva kaffi kan gjere med det. Men same kva gruff er så slår ikkje Ali Kaffe sjokolademjølk – det kurerer alt. Kan du tenkje deg noko betre enn sjokolademjølk? Sjokolademjølk gjer ein dårleg dag til ein god dag, ein god dag til ein betre og den beste dagen du har hatt til ein bestare dag. Sjokolademjølk gjer ikkje berre dagen betre, men fjernar alt som ikkje er bra – enkelt og greitt. Ting som hovudverk og søvnløyse er inga sak for eit glas sjokolademjølk.

Personeleg tek eg ei skei sjokolademjølk kvar morgon og kveld, slik på førehand. Eg vil ikkje vere nøydd til å ha ein kartong ståande å freiste i fall eg treng han. Då er det betre å ta ei skei på førehand. Dei få gongene eg er med dokteren krev eg å få sjokolademjølk i staden for alt anna – om eg er dårleg då, men det er eg jo ikkje, av nemde grunnar.

Det er berre éin ting ho ikkje døyvar; det er lysta på sjokolademjølk. Det er i grunna litt dumt; for å ha litt sjokolademjølk ståande er alltid lurt. Men det er òg heilt greitt, for ho held seg ikkje lengje uansett. Det at du har lyst på sjokolademjølk, gjer at ho vert endå betre når du fyrst drikk henne. (SJOKOLADEMJØLK ER GODT!!)

For å få det meir personleg og ekte tek eg resten på mi eiga dialekt (i vill bare minne om att i har retrofleks i mi dialekt)

Fårr åss såmm drikk sjokolademelk, e de krise omm de står enn tomm kartong i kjøleskape. De e såmm å skrape ett skraplodd å sjå att enn etter enn null kjemm framm etter ett-tale, bare fårr å oppdage att lodde e falskt. Vi hadde ikkje hatt problem me å sette åss på kne frammfårr kjøleskape å bett om sjokolademelk, viss nåkken hadde fått åss te å tru att de da hadde kommet sjokolademelk. Sjokolademelkdrikking e såmm enn rellion.

I vill ikkje ha nåkka rangsjering av ka fårr melk e besst, menn i vill sei at Q-Melk-sjokolademelka e den besste. Men ho e tett etterfulkt av Litago tå Tine. Begge demm smaka slik sjokolademelk ska smake; sjokolade, menn ikkje fårr konsentrert (fårr mykkje), menn heller ikkje fårr mykkje melkesmak – perrfekt. Men vi har ei melk som ikkje e slik. Kartongen e firkanta, nestn såmm enn terning, såmm enn bokks. De e feil! Namne står me grønn skrifft! Grønn! De e liksom sjokolademelk, ikkje spinat. SJOKO heite ho, å ho smaka fole, som kall kakao. Kall kakao! Kakao e appsålutt ikkje sjokolademelk.

Men: Sjokolademelk e fole gått!
I ville bare understreke korr mykkje i lika sjokolademelk, viss du lurte…

Eg ville berre nemne det…

Eitt glas av vidunderdrikken

Eitt glas av vidunderdrikken

10/06/2009 Posted by | Noko smart og noko rart | , , | Kommenter innlegget