Noko smart og noko rart

men alt is art

Hvað ef Noregur kaupar Íslands?

Som dei fleste veit har Island gjort det ganske dårleg. Dei kom ikkje fint ut or finanskrisa. Medan Noreg har gjort det mykje betre enn dei fleste andre land. Heia Noreg! Då hadde det jo ikkje vore so dumt om Noreg kjøpte Island? Noreg kunne teke både gjelda og styringa.

Kva som ville skjedd om Noreg kjøpte Island, er det mange som kan konspirere i, men det er ingen som har teke opp spursmålet om kva flagg me skal ha. So det skal eg veldig kort gjere her:

Det kunne vere at me hadde heldt på dei flagga me har i dag? Men om me skulle vorte eitt land hadde det vore litt dumt. Kanskje me hadde teke etter modellen som me hadde under Sverige for ei tid tilbake? Eit lite norsk flagg oppe til vinstre på det islandske? Då hadde det verka som om Island hadde vore ein koloni, og det vil sikkert ikkje Islendingane vere med på.

Men so kjem det ultimate:

Kva om me blandar det norske og det islandske? Det er jo det beste? Viss me tek å balandar saman dei blå firkantane frå det islandska flagge med dei raude frå det norske, får me fire lilla firkantar. Blandar me dei kvite krossa, får me… kvit, og blandar me det raude krosset i midta av det islandske og det blå frå det norske får me eit lilla kross. Som plasserast i midta. Då får me eit flagg som er lilla, kvitt og lilla. Qlt, ja?

Eg ville berre nemne det…

Det ultimate flagget for Noreg-Island eller Norland eller Iseg...noko slikt

Det ultimate flagget for Noreg-Island eller Norland eller Iseg...noko slikt

30/06/2009 Posted by | Noko smart og noko rart, Nyhende | , , , | Kommenter innlegget

Orsak, orsak, orsak

No som eg hev gjort noko so dumt, skal eg vera snøgg. Eg skal ikkje spara eller halde orsakingane for meg sjølv: Orsak. Til alle de som heilt sikkert er veldig sint på meg: Orsak, og orsak til resten av dykk au. Til de som ikkje hev lese «artikkelen» nedanfyre: Orsak for at eg gløymde å takka og skriva om hann som fann opp sjokolademjølki.

So det skal eg gjera no:

Tenk å vere so genial å finna på noko slikt som å blanda mjølk og sjokolade! Me kann sjølvsagt vera etterpåklok og seia at «det er ikkje så hardt på finna på?» Men det synar berre kor lite du skjønar av kor vanskeleg det er…var. Det ligg nemleg mykje arbeid bak eit slikt produkt.
Fyrst so må det vera nokon som hev lyst på noko nytt
So må hann finna noko å laga – som er annleis, men ikkje skremmande
-der er den mange blindvegar, til dømes viss hann heng seg opp i å blanda jordbær og mjølk
-Hann må hava noko vettugt å blanda i hop, det er ein ganske hard prosess i seg sjølv
Det må vera noko godt, men au noko enkelt – genialt enkelt. Eg kann tenkje meg at hann sat ein dag attmed kjøkkenborda og smakte på vatnet hann hadde fyllt i glasa. Det hadde jo vore genialt; blanda smak – god smak – med vatn. Tydlegvis vart ikkje det noko tess. Då vart det mjølk. Blanda med: Eple? Nei. Banan? Nei. Mango? Nei. Jordbær? Nei. Sjokolade? Nei. Vassmelon? …Jo, sjokolade! Og der var blandingi av sjokolade, mjølk, kjerleik og genialitet eit faktum.

-Vel, det kann jo tenkjast at hann berre var nyfiken medan hann sat og åt sjokolade og drakk mjølk. Kanskje hann låg so godt i sofaen at hann ville reisa seg færreast mogeleg gongar, og difor blanda hann det for å ta «tvo i ein»

-Eller so kann hann hava vore uheldig å misst ein sjokoladebit medan hann hadde handa yver mjølkegalset på veg til munnen.
Men dette er ugenialiserande grunnar, so me held oss til den fyrste.

Uansett, hyllane i butikken vart sjøkvsagt raskt tomme, av di hann kunne ikkje laga so mykje sjokolademjølk heime på kjøkkena sitt.

Sjokol Ademjølk, heitte han sikkert, noko slikt i alle fall. Difor kalla han produket sjokolademjølk, den æra hadde hann fortent. Å kalla sjokolademjølki for sjokolademjølk.

Eg vil berre seie: Orsak, orsak, orsak.

Eg ville berre nemne det…

16/06/2009 Posted by | Afghanistan, Gamalhende | | Kommenter innlegget

Det kurerer alt

Som kjend kurerer Ali Kaffe gruff, ikkje det at eg veit kva «gruff» er eller kva kaffi kan gjere med det. Men same kva gruff er så slår ikkje Ali Kaffe sjokolademjølk – det kurerer alt. Kan du tenkje deg noko betre enn sjokolademjølk? Sjokolademjølk gjer ein dårleg dag til ein god dag, ein god dag til ein betre og den beste dagen du har hatt til ein bestare dag. Sjokolademjølk gjer ikkje berre dagen betre, men fjernar alt som ikkje er bra – enkelt og greitt. Ting som hovudverk og søvnløyse er inga sak for eit glas sjokolademjølk.

Personeleg tek eg ei skei sjokolademjølk kvar morgon og kveld, slik på førehand. Eg vil ikkje vere nøydd til å ha ein kartong ståande å freiste i fall eg treng han. Då er det betre å ta ei skei på førehand. Dei få gongene eg er med dokteren krev eg å få sjokolademjølk i staden for alt anna – om eg er dårleg då, men det er eg jo ikkje, av nemde grunnar.

Det er berre éin ting ho ikkje døyvar; det er lysta på sjokolademjølk. Det er i grunna litt dumt; for å ha litt sjokolademjølk ståande er alltid lurt. Men det er òg heilt greitt, for ho held seg ikkje lengje uansett. Det at du har lyst på sjokolademjølk, gjer at ho vert endå betre når du fyrst drikk henne. (SJOKOLADEMJØLK ER GODT!!)

For å få det meir personleg og ekte tek eg resten på mi eiga dialekt (i vill bare minne om att i har retrofleks i mi dialekt)

Fårr åss såmm drikk sjokolademelk, e de krise omm de står enn tomm kartong i kjøleskape. De e såmm å skrape ett skraplodd å sjå att enn etter enn null kjemm framm etter ett-tale, bare fårr å oppdage att lodde e falskt. Vi hadde ikkje hatt problem me å sette åss på kne frammfårr kjøleskape å bett om sjokolademelk, viss nåkken hadde fått åss te å tru att de da hadde kommet sjokolademelk. Sjokolademelkdrikking e såmm enn rellion.

I vill ikkje ha nåkka rangsjering av ka fårr melk e besst, menn i vill sei at Q-Melk-sjokolademelka e den besste. Men ho e tett etterfulkt av Litago tå Tine. Begge demm smaka slik sjokolademelk ska smake; sjokolade, menn ikkje fårr konsentrert (fårr mykkje), menn heller ikkje fårr mykkje melkesmak – perrfekt. Men vi har ei melk som ikkje e slik. Kartongen e firkanta, nestn såmm enn terning, såmm enn bokks. De e feil! Namne står me grønn skrifft! Grønn! De e liksom sjokolademelk, ikkje spinat. SJOKO heite ho, å ho smaka fole, som kall kakao. Kall kakao! Kakao e appsålutt ikkje sjokolademelk.

Men: Sjokolademelk e fole gått!
I ville bare understreke korr mykkje i lika sjokolademelk, viss du lurte…

Eg ville berre nemne det…

Eitt glas av vidunderdrikken

Eitt glas av vidunderdrikken

10/06/2009 Posted by | Noko smart og noko rart | , , | Kommenter innlegget